Bir çift hedefimiz var!
We have two goals!

"Ülkemizin yapay zeka alanında sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak ve tüm kazanımlarımızı, en çok ihtiyacı olan vatandaşlarımızla paylaşmak."

"To ensure a sustainable competitive advantage in the field of artificial intelligence for our country, and share all our achievements with our citizens who need them the most."

Genç Nüfusumuza Güveniyoruz

EN KAPSAYICI YAPAY ZEKA KURUMU

Yapay zeka çalışma ve uygulamaları ülkemizde var olan potansiyeli yansıtmıyor. Ayrıca bu çalışmalar toplumumuzun tüm kesimlerine eşit yansımıyor. Bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Rekabetimiz uluslararası, kaynağımız insanımız ve özellikle gençlerimizdir.

YÖNLENDİRİCİ, KOLAYLAŞTIRICI ve HİZMET SAĞLAYICI

AI4TR ülkemizdeki tüm yapay zeka kurum ve uzmanlarına açık, tek bir şemsiye altında, birbirini tamamlayan bir güç birliğidir.

EKOSİSTEM GELİŞTİRİCİ

Kurum, kaynak ve uzmanları pragmatik, çözüm odaklı uluslararası rekabetçi projeler için bir araya getiriyoruz.

SEKTÖREL İNOVASYON

Yapay zeka ve ilgili teknolojileri, AR-GE merkezleri, start-up’lar ve regülasyonların etkin gelişmeleri için dernek içi ve uluslararası dinamikler yaratıyoruz.

Uluslararası Rekabet Alanlarımız

Bireysel Yaşam

Yapay zeka okuryazarlığını geliştirip yapay zeka uzmanları yetiştirerek her alanda yaşam kalitesini artırmak.

Kurumsal Gelişim

Akıllı, fonksiyonel ve operasyonel süreç mühendisliğinin ve start-up’ların gelişmesine destek olmak, finansman ve mentörlük kaynakları oluşturmak, gerekli insan kaynağı oluşumuna katkıda bulunarak geleceği inşa etmek.

Yeni Ekonomi

Yapay zeka ile ortaya çıkan yeni iş, beceri ve emek türlerini oluşmakta olan yeni ekonomi düzenine hazırlamak.

Toplumsal Etkiler

Makine ve insan arayüzleri ile güvenilir, güvenli ve sorumlu yapay zeka sistemlerinin topluma dahil edilmesini sağlamak.

Küresel Sorunlar

Yapay zeka sistemleri ile küresel ısınma, iklim değişikliği ve küresel çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve daha iyi yaşam koşulları oluşturmak.

2 Yıllık Hedeflerimiz

Ülkemizdeki tüm yapay zeka çalışmalarını önemli bir güç birliği ile bir şemsiye altında toplamak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve rekabet avantajımızın olduğu alanlarda uluslararası çalışmaların üstüne çıkarmak amacıyla planlı ve etkin çalışmaya gönüllü, idealist bir ruhla hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

UZMAN ÜYE

KURUMSAL ÜYE

PROJE
ÜLKE ÇAPINDA YAPAY ZEKA KAPASİTE GELİŞTİRME SEFERBERLİĞİ
SEKTÖREL VE KURUMSAL AÇIK VE GÜVENİLİR VERİ
YAPAY ZEKA KULUÇKA VE HIZLANDIRMA MERKEZİ
ULUSLARARASI AĞ VE REKABET GELİŞTİRME

Ülkemizin yapay zeka konusunda lider olmasına katkıda bulunmak için AI4TR’ a üye olmak istiyorum

Yönetim  Kurulu

İbrahim Kuşçu, Başkan

Deniz Şarlak, Genel Sekreter

Gürbüz Yüksel, Sayman

Kadircan Keskinbora

Şeref Sağıroğlu

Mustafa Acungil

Kimler Üye Olmalı?

• Yapay zekanın önemini ve ülkemizin uluslararası alanda etki yaratmasını amaçlayan tüm kişi ve kurumlar • Yapay zekayı iş amaçlarına ulaşmak için kullanmak isteyen kişi ve kurumlar • Yapay zeka ile ilgili ürün, altyapı ve sistem sağlayıcıları • Yapay zeka uzmanları • Yapay zeka öğrenmek isteyen alan uzmanları • Yapay zeka hakkında bilgisi olmayan ama öğrenmek isteyen kişiler Yapay zekanın gelecekteki etkileri ile ilgilenen kar amacı gütmeyen kurumlar

Üyelik Aidatları:

• Gerçek Kişi: İlk üyelik: 500,00.-TL. Sonraki Yıl: 250,00.-TL

•  Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilik belgesini derneğe ibraz eden gerçek kişiler: İlk üyelik: 100,00.-TL. Sonraki Yıl: 50,00.-TL • Tüzel Kişi (Kurumlar): İlk üyelik: 5000,00.-TL. Sonraki Yıl: 2500,00.-TL
Banka Bilgileri :

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği TR61 0001 2001 6730 0016 1000 08