Türkiye Yapay Zeka Forumu 2023 #2

Türkiye Yapay Zeka Forumu (TYZF 2023)

Ülkemizi YZ Alanında Uluslararası Rekabetçi Nasıl Yapabiliriz: Inovatif Cozumler.

Oneri Formu

Çağrı

TYZF 2023, “Ülkemizi YZ Alanında Uluslararası Rekabetçi Nasıl Yapabiliriz?” sorusuna en güçlü cevabı verebilecek YZ uzmanları, ilgilileri veya araştırmacıların en güçlü oldukları fikirler veya deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortamı tüm YZ ekosistemimize sunmaları için yapılmaktadır.   Tüm ilgililerden değerli fikirlerini bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlamaları ve çağrımız kapsamında konuşmacı olarak davet edilmek üzere sunmaları beklenmektedir. Ayrıca, ilgililerden bir A4 sayfasını geçmeyecek kısa biyografilerini de eklemelerini ve Organizasyon Kuruluna değerlendirilmek üzere göndermelerini bekliyoruz.

Çağrı önerileri, aşağıdaki alanlarla ile sınırlı olmamakla birlikte, ülkemizde YZ alanında ön acıcı her türlü konuları da içerebilir

 • Özgün Uygulamalar
 • Teknoloji
 • Startuplar
 • Kuluçka ve Geliştirme Merkezleri
 • Politikalar
 • Araştırma ve Eğitim
 • Finans
 • Büyük Veri
 • Güvenlik
 • Mahremiyet
 • Hukuk
 • Ulusal ve Uluslararası İşbirliği
 • Standartlar
 • Denetim

Değerlendirme

Çağrı kapsamında iletilen tüm öneriler, öncelikli olarak forum format ve konularına uygunluğu acısından program ve organizasyon komitesince on değerlendirmeden geçecek ve ilgili olan öneriler TYZF2023 Değerlendirme Kurulunun en az 3 üyesi tarafından aşağıdaki kriterlere gore incelenecektir. Değerlendirme Kriterlerini basari ile gecen öneri sahibi uzmanlar puan sıralaması ve aşağıdaki “değerlendirme prensipleri ve kısıtları” na uyacak şekilde

 1. 3 A4 sayfasını geçemeyecek şekilde bir konuşma özeti hazırlamak, ve
 2. konferansta sunum yapmak üzere

TYZF2023’e konuşmacı olarak çağrılacaktır.

Değerlendirme kriterleri:

 • Uluslararası önem ve öncelik (%15)
 • Ulusal yapılabilirlik ve geliştirilebilir olma potansiyeli (%20)
 • Ülkemizin uluslararası rekabet gücüne gerçekçi katkı (%30)
 • YZ da ulusal insan gücüne katkı (%15)
 • Ulusal YZ Stratejisi ve Eylem Planına Katkı (%20)

Değerlendirme Prensipleri ve Kısıtları

 • Kabul edilmeyen önerilerinin neden kabul edilmediğinin öneri sahibine bildirme 
 • 20 konuşmacı sınırı
 • Gençlere ve kadın uzmanlara ve daha önce konuşmamış olanlara öncelik verme
 • Ulusal YZ Strateji dokümanında belirtilen hususlara yönelik önerilere öncelik verme

Çıktılar:

 • TYZF 23 Raporu:
  • Her sunuma ait 3 sayfalık sunum özetlerini içerir
  • Tüm sunum ve fikirleri Ulusal YZ Stratejisi ve Eylem Planına Katkı acısından değerlendirir.
  • YZ ve ekosisteminin geliştirilmesi için politikalar önerir
  • Ülkemizin YZ da lider / uluslararası rekabetçi olması için yol haritası önerir
 • AI4TR “Uluslararası Rekabetçi YZ İzleme komitesi”
  • TYZF de ortaya çıkan yol haritası ve politikaların gerçekleşip gerçekleşmediğini izler ve uygulamalara on ayak olur
  • Bir sonraki TYZF ye eksiklikleri ve yapılması gerekenleri rapor eder

Önemli Bilgi ve Tarihler:

Öneri sunma son tarih: 31 Ağustos 2023

Önerileri değerlendirme sonucunu bildirme: 30 Eylül 2023

Forum kayıt son tarih: 14 Ekim 2023

Organizasyon

AI4TR – Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği

Danışma Kurulu:  Kadircan Keskinbora, Gürbüz Yüksel, Kıvılcım Çaylı, Mustafa Acungil, Gülhan Ertürk Akgül, Şeref Sağıroğlu

Forum Başkanı: Ibrahim Kuşçu

Program Komitesi:  Deniz Şarlak, Şeref Sağıroğlu

Organizasyon Komitesi: Beyza Nur Erdoğan, Erdem Güngör, Fatih Sinan Esen, Gökcen Yücel, Oğuzhan Arı, Tuba Demirel, Zeynep Korkmaz,

Lojistik: İbrahim Aydınoğlu, Zeynep Korkmaz, Yeşim Atasoy

Media ilişkileri: Şule Güner, Ziya Kızıltan

Paydaş İlişkileri: Gülhan Ertürk Akgül, Çağrı Aksu, Mehmet Şahiner, Süleyman Akpınar, Ufuk İyigün, Yeşim Atasoy,

Değerlendirme Komitesi: 

Ahmet Hamdi Atalay

Ayşe Çaycı

Beyza Nur Erdoğan

Burcu Demirdöven

Çağrı Aksu

Deniz Şarlak

Diren Yıldırım

Erdem Güngör

Fatih Sinan Esen

Gökcen Yücel

Gülhan Ertürk Akgül

Gürbüz Yüksel

Hıdır Kadircan Keskinbora

Hüseyin Ateş

İbrahim Aydınoğlu

İbrahim Kuşçu

İlknur Tütken

Kıvılcım Çaylı

Mehmet Şahiner

Muhammed Ramazan Güzel

Mustafa Acungil

Oğuzhan Arı

Osman Gazi Güçlütürk

Özgür Kılıç

Şeref Sağıroğlu

Şule Güner

Süleyman Akpınar

Tuba Demirel

Ufuk İyigün

Yeşim Atasoy

Zeynep Korkmaz

Ziya Kızıltan