Mahremiyetiniz

Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Tarafımızca işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca  sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği” (AI4TR) “Veri Sorumlusu” dur ( “AI4TR”).

Bu metinde, 

https://ai4tr.org.tr/#contact-1 adresinde bulunan üyelik başvuru formunu doldurma suretiyle platformumuza üyelik başvurusunda bulunmanız halinde başvuru süreçlerinize ilişkin olarak,

  • Üyelik işleminizin gerçekleştirilmesi halinde üyeliğinize ilişkin olarak,
  • https://ai4tr.org.tr  alan adlı internet sitemizi (“Site”) ziyaret etmeniz halinde bu ziyaretinize ilişkin olarak, 
  • Sunduğumuz iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde,

işlenecek kişisel verilerinize yönelik aydınlatma metni yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?

Üyelik başvurusu kapsamındaki faaliyetler:

Üyelik başvurunuzu alabilmek, değerlendirebilmek adına kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız), iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz, telefon numaranız, websiteniz), özlük bilgileriniz (bir kurum adına gerçek kişi olarak başvuruda bulunmanız halinde adına başvuruda bulunduğunuz kurum, uzmanlık alanınız), varsa üye işlem bilgilerinizi (hangi amaçla üye olmak istediğiniz ve varsa mesajınız ile bu mesaj içerisinde bize ilettiğiniz bilgileri),

Üyelik başvurunuzun neticesi ile ilgili olarak sizinle iletişime geçebilmek adına iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranızı),

Üyelik kapsamındaki faaliyetler:

Düzenlediğimiz her turlu çalışma ve etkinlilere (“etkinlikler”) ilişkin olarak sizlere bilgi verebilmek ve düzenlediğimiz etkinliklere katılım sağlayabilmeniz adına sizlere erişim bilgilerini sağlayabilmek amacıyla kimlik bilgilerinizi (adınız, soyadınız) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz ve telefon numaranız),

Düzenlediğimiz etkinliklere konuşmacı olarak katılmak istemeniz halinde kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız), iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız) ile özlük bilgilerinizi (uzmanlık alanınız),

Düzenlediğimiz çalışmalara ve projelere uzman olarak katılmak istemeniz halinde kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız), iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız) ile özlük bilgilerinizi (uzmanlık alanınız),

İletişim Süreçleri

İletişim kanallarımız (telefon, e-posta, Site, sosyal medya vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik, iletişim, üye işlem bilgilerinizi işlem (talep ve şikayetleriniz) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; 

Yasal Süreçler

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, üyelik işlem bilgilerinizi,

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, üye işlem bilgileriniz ile hukuki işlem bilgilerinizi işliyoruz. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve şikâyet, suç duyurusu, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşabiliriz.

Düzenlediğimiz etkinliklere katılmak istemeniz halinde kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz ve telefon numaranız) ilgili etkinliğin organizasyonu için birlikte çalıştığımız organizasyon şirketine ve/veya etkinliğe ev sahipliği yapan kuruma etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla aktarabiliriz.

Yurt Dışına Aktarım: (i) Uluslararası internet bağlantıları, “hosting” hizmetini sağlayan tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın bize sunduğu sunucuları yurtdışında bulunduğundan sitemiz üzerinden üyelik başvuru formunu doldurmanız halinde işlemeye konu kişisel verilerin yurtdışına aktarılmış olacağı aciktir. Bu işlem genel teknolojik altyapının doğası sonucu ortaya çıkmakta ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk göstermekle birlikte kurumumuz tarafından size ait verileriniz doğrudan başka bir kişi ve kuruma gönderilmemektedir. Üyelik formunu doldurarak bu konuda açık rıza vermiş olmanıza rağmen kişisel verilerinizin var olan ve normal kullanımda olan İnternetin teknolojik altyapı kanalları ile yurtdışına aktarılmasına açık rıza vermek istememeniz halinde dilerseniz bu bilgileri yazılı olarak aşağıda bulunan posta adresimize gönderebilir, internet sitemiz üzerinde bulunan telefon numarası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. (ii) Etkinliklerimizi Zoom Video Communications, Inc. veya benzeri kurumlar tarafından sunulan platform (“video konferans platformu”)  üzerinden de gerçekleştiriyoruz. Etkinliklere katılmak isteyen kişilere doğrudan erişim linkini paylaşıyoruz. Video konferans platformu sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle video konferans platformu üzerinden sunulan etkinliklere katılmanız halinde bildirmeyi uygun gördüğünüz kimlik bilgileriniz (adınız soyadınız) ve iletişim bilginiz (e-posta adresiniz) Video konferans platformuna aktarılmış olacaktır. Video konferans platformlarının gizlilik anlaşmalarını kendi web sitelerinde bulabilirsiniz. Örneğin, Zoom’un gizlilik politikasına https://explore.zoom.us/en/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi site üzerinde bulunan üyelik başvuru formunu doldurmanız ve ilettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, iletişim numaramız, Site, e-posta adresimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi, düzenlediğimiz bir etkinliğe katılmak amacıyla başvuruda bulunmanız sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

AI4TR olarak kişisel verilerinizi;

Üyelik başvurunuzu alınması, değerlendirilmesi, neticesinin bildirilmesi ve  faaliyetlerimiz ile ilgili olarak size bilgi vermemize ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebebine,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve 

Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine,

İnternet sitemiz üzerinden üyelik başvuru formunu doldurmayı tercih etmeniz halinde verileriniz yurtdışına aktarılmış olacağından bu aktarıma ilişkin olarak “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine

dayanarak topluyoruz.

Belirtmek isteriz ki dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz. 

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak AI4TR’a aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için web sitemizde bulunan iletişim formunu doldurabilir yahut aşağıda belirtilen adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

AI4TR

Adres: Faralya Mh. Kızılcakaya Sk. 127 Fethiye Muğla 

E-Posta: [email protected]